Téma: týrané ženy

Horko domácího krbu /
Mami, vrať se! : ponížená až na samé dno /
Uloupený život. příběh unesené dívky /
Naprostý cizinec : v moci tyrana /
Uvězněna v rodné zemi : jak mě můj turecký přítel unesl do paralelního světa islámu /
Muslimské peklo : skutečný příběh české ženy a její dcerky /
7 kamenů pro cizoložnou ženu /
Bez dětí neodejdu /
Mami, slituj se /
Odsouzená : příběh nezletilé dívky, která v íránské cele čeká na smrt /
Najděte mě : 10 let ve spárech zvráceného únosce /
Dětská nevěsta : vzepřela jsem se krutým tradicím /
Spoutaná křídla : byla jsem nevinná, byla jsem týraná - cesta do pekla a zpátky /
Navzdory mým blízkým /
Rouhání? /
Vraťte mi mou dceru /